Leczenie Zaburzeń Odżywiania


Program Razem Razniej

Program „Razem Raźniej” jest autorskim pomysłem specjalistów Centrum Psychodietetyki i Leczenia Zaburzeń Odżywiania skierowanym do osób cierpiących na zaburzenia odżywiania. Głównym założeniem programu jest dostosowanie form leczenia do indywidualnych potrzeb każdej osoby chorującej na zaburzenia odżywiania przy jednoczesnym zastosowaniu metod pracy zgodnych z dotychczasową wiedzą. Okazuje się, że pomoc osobą borykającym się z anoreksją, bulimią czy zespołem kompulsywnego objadania się przynosi najwięcej korzyści gdy oparta jest na ujęciu wielowymiarowym. Pierwsza płaszczyzna oddziaływania pomocowego działa bardziej na „powierzchni” tzn. zajmuje się przede wszystkim pomocą psychodietetyczną związaną z głównie tematyką jedzenia, emocjami towarzyszącym spożywaniu pokarmów a także uregulowaniu naturalnych mechanizmów biologicznych, które przez chorobę zostały mocno zaburzone. Druga płaszczyzna „głęboka” dotyczy leczenia w procesie psychoterapii. Praca terapeutyczna przede wszystkim zajmuje się zlokalizowaniem nieświadomych przyczyn choroby, przepracowaniu ich i zlikwidowaniu.

Głównym celem Programu „Razem Raźniej” stała się praca polegająca na znalezieniu i przeanalizowania źródła zaburzenia a następnie dokonaniu korekty w sposobie funkcjonowania oraz zmiany struktury osobowości przy jednoczesnej pracy nad zachowaniami żywieniowymi, nawykami i uregulowaniu mechanizmu głodu i sytości.

Z uwagi na powyższe cele a także biorąc pod uwagę specjalistyczną wiedzę dotyczącą zaburzeń odżywiania się  i doświadczenie, najlepszą formą pracy z pacjentem okazało się połączenie psychoterapii z pomocą psychodietetyczną. Dzięki takiemu podejściu do leczenia zaburzeń odżywiania pacjent ma możliwość zrozumienia własnej choroby, czerpania ze wsparcia innych osób borykających się z podobną problematyką oraz pokonania czasem trudnej i bolesnej, ale satysfakcjonującej drogi do wyzdrowienia.

Program pomocowy obejmuje w początkowej fazie leczenia psychoterapię grupową przy jednoczesnych spotkaniach indywidualnych z psychologiem specjalista psychodietetyki. Pierwszy etap programu w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta może obejmować także konsultacje dietetyczne i psychiatryczne. Drugi etap programu zakłada kontynuacje psychoterapii w formie indywidualnie przy znacznie zmniejszonej częstotliwości spotkań psychodietetycznych. Długość trwania drugiej części programu uzależniona jest od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Zapraszamy na konsultacje z naszym specjalistą, który przedstawi więcej szczegółów udziału w programie!