Leczenie Zaburzeń Odżywiania


Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna dla osób cierpiących z powodu zaburzonego odżywiania bądź zaburzeń odżywiania (m. in bulimia, anoreksja, zespół kompulsywnego objadania się) jest formą leczenia polegającą na spotkaniach (sesjach terapeutycznych) pacjenta i psychoterapeuty opartych na otwartym dialogu.

W naszym centrum podstawową formą indywidualnej pracy z osobami cierpiącymi na skutek zaburzeń odżywiania jest psychoterapia w podejściu psychodynamicznym. Jest to metoda oparta na rozmowie i tworzącej się relacji terapeutycznej, czyli specyficznej więzi pomiędzy pacjentem a terapeutą. Taka forma leczenia dostosowana jest do każdego pacjenta indywidualnie. Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą otwartą i dynamiczną, korzystającą z najnowszych doniesień psychoanalizy, psychologii i psychiatrii.

Preferowane przez nas podejście psychodynamiczne zakłada, że na powstawanie m. in. zaburzeń odżywiania mają wpływ nieświadome mechanizmy wewnętrzne, nierozwiązane konflikty wewnętrzne, a także skrywane potrzeby.

W trakcie spotkań pacjent w asyście psychoterapeuty analizuje własną teraźniejszość i przeszłość w celu zidentyfikowania powtarzających się pewnego rodzaju schematów w myśleniu i działaniu. Psychoterapeuta jest uważny, pokazuje, nazywa i interpretuje odzwierciedlające się w relacji terapeutycznej nieświadome mechanizmy, schematy czy konflikty. Psychoterapeuta swoje interwencje dostosowuje do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Jego rola nie polega na doradzaniu, jednakże poprzez odpowiednie działania pomaga pacjentowi zrozumieć siebie i pojawiające się dysfunkcjonalne zachowanie. Nie narzuca tematów, które trzeba poruszyć. Zachęca pacjenta do tego, aby swobodnie wypowiadał wszystkie pojawiające się myśli bez poddawania ich cenzurze.

Celem terapii jest między innymi zrozumienie własnych stanów wewnętrznych, zmiana owych stanów, ustąpienie objawów i życie w świadomości. Terapia pomaga w opracowaniu nowego sposobu interpretacji siebie, swojego świata wewnętrznego i zewnętrznego, jednocześnie eliminując destrukcyjne i niekorzystne zachowania i myśli. Psychoterapia psychodynamiczna pozwala na osiągnięcie trwałej, korzystnej zmiany u pacjenta.

Osiąganie powyższych celów jest procesem długotrwałym, dlatego psychoterapia psychodynamiczna może czasem trwać kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt miesięcy. Czas trwania terapii jest sprawą bardzo indywidualną, zależy od trudności pacjenta i jego motywacji do zmiany.

Praca psychoterapeutyczna zaczyna się od wywiadu dotyczącego występujących objawów, zaburzeń w funkcjonowaniu, a także historii życia pacjenta. Poszczególne sesje psychoterapeutyczne trwają 45-50 minut. Spotkania odbywają się z częstotliwością 1-2 sesji tygodniowo, zawsze w tym samym, wcześniej ustalonym terminie.