Poznaj nasz zespół

prof. dr hab. Anna Brytek-Matera

Psycholog, spec. psychodietetyki, Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Kierownik Zakładu Żywienia oraz Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Laureatka stypendium Rządu Francuskiego, stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za wybitne osiągnięcia naukowe, programu Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz programu stypendialnego im. Mieczysława Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Autorka ponad 130 oryginalnych prac naukowych z zakresu psychologii jedzenia (głównie zaburzeń odżywiania i ortoreksji psychicznej). Odbyła staże w zagranicznych ośrodkach naukowych (m.in. KU Leuven, University of Lausanne). Była wielokrotnie zapraszana przez prestiżowe uczelnie zagraniczne (m.in. Stanford University, University of Padova, University of Bordeaux) do wygłoszenia wykładów i seminariów.

Terapeuta poznawczo-behawioralny. Zajmuje się problematyką zaburzeń odżywiania, otyłości, (nie)prawidłowymi nawykami i postawami żywieniowymi oraz obrazem ciała i własnej cielesności w kontekście zdrowia i choroby.

Łączy pracę nauczyciela akademickiego z aktywnością kliniczną. Posiada doświadczenie terapeutyczne z osobami z zaburzeniami odżywiania oraz ich rodzinami. W pracy z pacjentkami wykorzystuje maksymę Stuarta Wilde’a „jeżeli chcesz kochać świat, zbawiać go i karmić, to wspaniale. Lecz najpierw pokochaj i nakarm siebie”.

  • Terapia dla osób z problemami (nie)jedzenia: zaburzenia odżywiania - jadłowstręt psychiczny (anoreksja), bulimia psychiczna, zaburzenie z napadami objadania się (BED); nadwaga i otyłość; nieprawidłowe nawyki żywieniowe; problemy żywieniowe

           Formy terapii: indywidualna

  • Diagnoza zaburzeń odżywiania
  • Możliwość prowadzenia terapii w języku francuskim (la thérapie individuelle et familiale en langue française)

 

Strona: http://www.annabrytekmatera.pl/

Poznaj pozostałytch pracowników