Poznaj nasz zespół

dr Anna Januszewicz

Psycholog, Trener warsztatu

Pracownik naukowy i wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Kierownik studiów podyplomowych z psychodietetyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu i Katowicach.
Założycielka Instytutu Psychodietetyki we Wrocławiu. Prezes Towarzystwa Psychodietetyki, Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia (EHPS).

Współautorka badań nad psychospołecznymi uwarunkowaniami nadwagi i otyłości w ramach międzynarodowego programu TEMPEST Temptations to Eat Moderated by Personal and Environmetal Self-regulatory Tools (Rola indywidualnych i środowiskowych czynników regulacyjnych w radzeniu sobie z pokusami żywieniowymi) oraz w ramach krajowych projektów badawczych. Stypendystka Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej. Ekspert Agencji Oceny Technologii Medycznych w zakresie ewaluacji projektów programów profilaktyki zdrowotnej.

Autorka publikacji w języku polskim i angielskim z dziedziny psychologii zachowań zdrowotnych. Między innymi współautorka podręcznika TEMPEST pt. „Strategie wspierania zdrowych zwyczajów żywieniowych u młodzieży”.
W swoich zainteresowaniach naukowych skupia się na poszukiwaniu psychologicznych przyczyn niepowodzeń w odchudzaniu. Interesują ją także praktyczne aspektami pomocy osobom odchudzającym się – od kilku lat pracuje z takimi osobami w poradniach zajmujących się leczeniem nadwagi i otyłości. Posiada także bogate doświadczenie w szkoleniach skierowanych do specjalistów pracujących z osobami odchudzającymi się.

Bezpośredni kontatk do specjalisty:

e-mail: ajanuszewicz@centrumprzemiana.pl

tel: 

Poznaj pozostałytch pracowników