Psychoterapia

Kto może zgłosić się na psychoterapię?

Prowadzona przez nasze centrum psychoterapia skierowana jest przede wszystkim do osób chorujących na zaburzenia odżywiana (m.in. anoreksja, bulimia, zespół kompulsywnego objadania się). Z uwagi na coraz częstsze występowanie tego typu zaburzeń i małą ilość ośrodków specjalizujących się w leczeniu tego rodzaju zaburzeń nasz ośrodek wyszedł naprzeciw potrzebpm pacjentów.

Prowadzona w naszym ośrodku psychoterapia skierowana jest także dla osób, które cierpią z powodu: depresji, nerwicy, trudności w relacjach z innymi osobami, dolegliwości fizycznych, które nie mają podłoża medycznego (dolegliwości psychosomatyczne), poczucia straty (na przykład bliskiej osoby, pracy), zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, problemów małżeńskich i seksualnych, poczucia pustki, osamotnienia, niezadowolenia z siebie, braku satysfakcji z życia, trudności w radzeniu sobie ze stresem, emocjami oraz do wszystkich, którzy czują, że potrzebują pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia (leczenie duszy) jest specjalistyczną metodą leczenia problemów emocjonalnych, nerwic, zaburzeń neurotycznych, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania się oraz zaburzeń psychosomatycznych.

Psychoterapia jest także formą wsparcia dla osób przeżywających chroniczny stres, będących w chronicznej żałobie, borykających się z różnego rodzaju stratami czy mających trudności w kontaktach z innymi osobami.

Ważnym celem psychoterapii jest odzyskanie oraz utrzymanie zdrowia psychicznego. Dodatkowym celem motywującym do podjęcia psychoterapii może być także chęć rozwoju i poszerzenia wiedzy na własny temat.

Psychoterapia choć ma w sobie coś magicznego nie da się jej porównać do działania zaczarowanej różdżki, której efekty możemy zobaczyć od razu. Psychoterapia to proces wymagający systematycznej pracy, dzięki której osiąga się wyznaczone cele, likwiduje się objawy, następuje polepszenie funkcjonowania oraz zwiększa się poczucie  satysfakcji z życia.

Prowadzona przez nasze centrum psychoterapia opiera się na paradygmacie psychodynamicznym. Najprościej ujmując, w procesie leczenia wychodzimy z założenia, że objawy i trudności z którymi zgłasza się osoba odzwierciedlają jego nieświadome procesy psychiczne.

Psychoterapia psychodynamiczna, zwana potocznie psychoterapią wglądową, jest metodą leczenia szeroko rozumianych zaburzeń psychicznych, opartą na założeniach psychoanalizy. Zakłada istnienie nieświadomych motywów i popędów, które kierują zachowaniami człowieka. Polega na badaniu wewnętrznych przeżyć, odbywa się poprzez relację i dialog psychoterapeutyczny, które pomagają pacjentowi w zrozumieniu siebie samego. Celem jest doprowadzenie do lepszego samopoczucia pacjenta oraz ustąpienie objawów, z jakimi się zgłosił. Psychoterapia psychodynamiczna służy pogłębianiu wglądu we własne pragnienia i potrzeby, przynosi ulgę i obniża napięcie psychiczne, co sprzyja odczuwaniu większej satysfakcji życiowej i poprawie jakości życia.

W trakcie psychoterapii staramy się odkryć to, co w każdym pacjencie jest wyjątkowe, niepowtarzalne, przywiązując dużą uwagę do wewnętrznego świata pacjenta: jego pragnień, fantazji, marzeń sennych, obaw, nadziei, spostrzeżeń na temat siebie samego oraz innych osób.

Jakie są formy psychoterapii?

Najogólniej można powiedzieć o dwóch formach psychoterapii: indywidualnej i grupowej. W naszym centrum oferujemy oba te rozwiązania w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta.

Psychoterapia indywidualna to systematyczne spotkania dwojga ludzi: specjalisty w leczeniu duszy (psychoterapeuty) oraz specjalisty historii własnego życia (pacjenta czyli Ciebie), które mają na celu dokonanie pozytywnej przemiany. Psychoterapia indywidualna polega na regularnych cotygodniowych spotkaniach z psychoterapeutą, na sesjach trwających 50 min. Długość trwania psychoterapii zależy od wielu czynników, między innymi od centralnego problemu z jakim zgłasza się pacjent, jego oczekiwań oraz potrzeb. Psychoterapia może trwać kilka, kilkanaście bądź kilkadziesiąt miesięcy trudno jest oszacować ogólną długość jej trwania, gdyż każdy z nas jest inny i potrzebuje  różnej długości spotkań psychoterapeutycznych aby mogło dojść do przemiany wewnętrznej.

Psychoterapia grupowa polega na systematycznych spotkaniach grupy pacjentów, którą prowadzi jeden bądź dwóch psychoterapeutów. Grupy psychoterapeutyczne mają określoną ilość uczestników, od 7 do 13 osób. W zależności od potrzeb oraz wiodących problemów pacjentów grupa może spotykać się 1-2 razy w tygodniu lub bardziej intensywnie nawet 5 razy w tygodniu (na oddziałach dziennych i szpitalach całodobowych). Czas trwania terapii grupowej wynosi w zależności od częstotliwości spotkań, 3 miesiące (przy dużej intensywności spotkań) bądź 6 miesięcy (spotkanie 1-2 w tygodniu). Psychoterapia grupowa ma wiele zalet jedną z nich może stać się lepsze radzenie sobie z trudnościami, jeśli ma się wokół siebie ludzi, którzy borykają się z podobnymi problemami.

Szukaj aktualności:


Formularz zgłoszeniowy

Kliknij, aby pobrać formularz zgłoszeniowy:

Pobierz


Bądź na bieżąco: