Czytelnia

Kilka słów o psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Psychoterapia poznawczo – behawioralna (cognitive–behavioral therapy – CBT)... na czym właściwie polega?

We współczesnych czasach  większość osób mierzących się z problemami natury psychicznej ma świadomość jak dużą skuteczność ma pomoc psychoterapeutyczna. Nadal jednak wiele trudności pojawia się w momencie wyboru odpowiedniego psychoterapeuty, a co za tym idzie właściwych technik terapeutycznych. Pomagając w tych rozważaniach chciałabym przybliżyć w kilku słowach nurt poznawczo – behawioralny, czyli jedne z podjeść psychoterapii stosowanych przez naszych specjalistów.

Podstawą teoretyczną terapii poznawczo - behawioralnej jest poznawczy model powstawania zaburzeń psychicznych, który zakłada, że każdy człowiek w indywidualny sposób konstruuje i interpretuje otaczającą go rzeczywistość. Nadaje znaczenia pojawiającym się w życiu zdarzeniom czy sytuacjom. Znaczenia te nadawane naszemu doświadczeniu są wyuczone i stosowane przez nas automatycznie. Oznacza to, iż każdy w bardzo unikatowy sposób rozumie siebie, otaczający świat i to co się w tym świecie dzieje. Z kolei pojawiające się zachowania (czasem destrukcyjne i problematyczne) są wynikiem sposobu myślenia.

W czym zatem będzie pomagała nam psychoterapia poznawczo – behawioralna? Jej celem jest odkrywanie ukrytych znaczeń, które często są źródłem cierpienia oraz dyskomfortu. Poprzez zmianę dezadaptacyjnego (błędnego) sposobu myślenia (sfera poznawcza) uzyskuje się zmianę nastroju i zachowania (sfera behawioralna). Psychoterapeuta za pomocą odpowiednich technik stara się zweryfikować  wzorce myślenia i przekonania pacjenta, a następnie stworzyć bardziej efektywne myśli, które pozwolą na redukcję dyskomfortu oraz wprowadzenie bardziej adaptacyjnych i użytecznych zachowań.

Terapia poznawczo – behawioralna jest nastawiona na rozwiązania dotyczące bieżących trudności, skoncentrowana na teraźniejszości – nie oznacza to jednak, że nie sięga się czasem również do przeszłości. Określana jest jako metoda krótkoterminowa, obejmuje od kilku/kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań (zdarzają się terapie trwające dłużej, jest to zależne od złożoności problemu). Sesje odbywają się raz w tygodniu.

Techniki CBT znajdują swoje zastosowanie w leczeniu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, osobowości, uzależnień oraz zaburzeń psychotycznych. Skuteczność terapii wykazano w wielu wiarygodnych badaniach naukowych.

Warto również podkreślić, iż jest to metoda terapeutyczna zakładająca współpracę, gdzie spotyka się dwóch ekspertów – pacjent mający wiedzę na temat problemu i trudności z tego wynikających oraz psychoterapeuta, który dysponuje specjalistyczną wiedzą i odpowiednimi technikami  z zakresu CBT. Tempo i zakres prowadzonej terapii zależą od pacjenta. Dlatego bardzo ważnym elementem jest czynny udział i zaangażowanie pacjenta.

 mgr Oliwia Goik

psycholog, psychoterapeuta

Szukaj aktualności:


Formularz zgłoszeniowy

Kliknij, aby pobrać formularz zgłoszeniowy:

Pobierz


Bądź na bieżąco: